Chcete získat nápovědy, jak se propojit se svým záměrem či jak posunout svůj byznys?

Skrze aktivační obraz získáte informace, které vaše podnikání pozvednou na vyšší úroveň.

Obrazem se spojujete s vizí své duše. Energie obrazu vám pomáhá zvyšovat  vibraci a otevřít se cestě k naplněnému a smysluplnému povolání zde na Zemi.

Namaluji vám obraz nebo mandalu dle vašeho přání.

Co vám obraz přinese?

Přejete si podpořit svůj byznys?

 • Dozvíte se, jaké jsou vaše dary, kterým skrze své povolání můžete podporovat ostatním. Vaše dary jsou zároveň magnetem na život v hojnosti.
 • Obraz vám přinese informace z energetického pole o přesahu vašeho byznysu.
 • Získáte inspiraci podporující další kroky pro váš osobní růst a pro rozvoj vaší brandové značky.

Přejete si podpořit svůj záměr (ať už je to změna práce či zhmotnění konkrétního snu)?

 • Skrze obraz se vyladíte na podstatu vašeho záměru. Sladíte se s esencí toho, po čem opravdu toužíte.
 • Dozvíte se konkrétní akční kroky, které máte udělat v realitě ke zhmotnění vašeho záměru.

Chcete se propojit s vaším nenarozeným děťátkem?

 • Obraz vám ukáže energii vašeho děťátka. Dozvíte se, jakou esenci miminko přináší do vašeho života.
 • Napojíte na své miminko, abyste s ním mohla snáze komunikovat.

Co jsou světelné symboly na obrazech?

Jde o jazyk duše - Zdroje - Vesmíru. Světelné symboly vás vedou do hloubky svého vnitřního světa. Propojují vás s podstatou vašeho záměru. Jsou to energetické zářiče, které zesilují vaše vibrace a tím vám pomáhají se ještě více přiblížit ke zhmotnění vašeho přání.

Jde o pradávný jazyk duše. V dobách, kdy ještě neexistovalo písmo, jak ho známe dnes, kdy lidé žili ve větším souladu s matkou Zemí a se Zdrojem, tak přijímali zprávy - poselství v tomto jazyce světelných symbolů.

Čím více lidí začali žít ve hmotě, s pocitem oddělenosti od celku, tak začali na tento pradávný jazyk zapomínat.

Skrze své obrazy vám opět otevřu bránu k niterním sdělením vaší duše, která na tento jazyk nikdy nezapomněla.

Channeling k obrazu

S obrazem obdržíte i channelovanou zprávu v textové podobě. Každá barva, motiv či světelný symbol vypovídá jedinečný příběh, který nese své poselství přímo pro vás. 

Cena obrazu velikosti A4 včetně celostránkového textového channelingu je 4.500,- Kč (Nejbližší termín dodání jebřezen 2023. Čím dřívě objednáte, tím dříve obraz dostanete)

O mně

Na své životní cestě jsem  se propojila s mými světelnými průvodci - draky. Skrze draky, kteří mi pomohli otevřít mé dávné dary,  jsem začala zjišťovat přesah svých obrazů. Mé aktivační obrazy jsou mnohavrstevným sdělením, které má sílu léčit emoce, spopojovat s duší a otevírat brány do nových světů. Ráda vám tyto obzory skrze své obrazy otevřu.

Jaké jsou přínosy obrazu

a channelingu pro vás?

 • Dozvíte se konkrétní kroky, které máte udělat v realitě, abyste byli v práci spokojení.
 • Rozpomínáte se na potenciál své duše, na dary, které máte přinést světu (určité schopnosti a talenty, které jsou jedinečné právě pro vás).
 • Otevírají se vám mimosmyslové kanály, abyste vnímali více smysly než jen zrakem. Což vám pomáhá vnímat synchronicky, které vám vstupují do života.
 • Zvyšujete svou vibraci a tím se vylaďujete na energii vašeho přání (nová práce, přitahování ideálních klientů, dovolená...). Díky tomu se váš záměr může zhmotnit rychleji.