Co je channeling?

V článku se dozvíte, co je channeling, jak vám může v běžném životě pomoci, jaké druhy přijímání informací existují a jaké otázky lze v channelingu klást.

Co je channeling?

Channeling je způsob přijímání informací z energo-informačního pole. Můžete si představit neviditelnou světelnou vrstvu jemnohmotného světa, kterou sytí Zdroj a je úzce provázaná s vaší duší i se všemi světelnými bytostmi. Často se channeling překládá jako „kanál“. Člověk, který channeluje se otevírá proudu jemné energie vysoké vibrace. Tímto proudem následně přicházejí informace.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pole, které je zde pro všechny, jsou zde informace o všem. O tom, co bylo, je a bude, napříč časem i prostorem. Tomuto energo-informačnímu poli se také říká Akaša, neboli Akašská knihovna.

Jaké jsou způsoby napojení – přijímání informací?

Způsobů, jakým lze přijímat informace je více, záleží na tom, kdo informace přijímá, jaké má otevřené kanály – jemnosmy. Jemnosmysly jsou rozšíření našich běžných smyslů jako je cítění, vidění, slyšení, vědění. Pokud se naučíme používat naše smysly v rovině energetické, můžeme čerpat informace právě z energetického pole jemnohmotného světa. Není tedy potřeba (a ani to není reálné), abychom byly na konkrétních místech fyzicky, vše se děje v rovině energií.

Každý člověk může mít jinou otevřenou jinou kombinaci jemnosmyslů. Také se stává, že se v průběhu vědomého používání jemnosmysly zostřují – zesilují.

( Např. já osobně vnímám informace skrze vnitřní obrazy v kombinaci s pocity v těle a s vědomím, že prostě vím.)

Channeling nám doslova dává křídla v tom, k jakým informacím se dostáváme.

Co se můžete skrze channeling dozvědět?

Cokoliv. Není informace, která by nešla získat. Je však zapotřebí, aby se informace týkala jen vás nebo vašeho nezletilého dítěte. Dle vesmírného zákona svobodné volby nemáme právo zjišťovat informace o druhých lidech bez jejich souhlasu byť by to (podle vás) bylo pro jejich dobro.

Co potřebujeme, abychom mohli channelovat?

Aby bylo možné tyto informace přijímat, je zapotřebí zcela vypnout mysl, neboť ta hodnotí a blokuje energetický kanál. Dále je potřeba, aby byl člověk energeticky ukotvený (lze si představit např. světelné kořeny), měl jasný pozitivní záměr a byl otevřený přijímání informací. Pak jde o trénink. Někomu channelování půjde snáz, pro druhého to může být náročnější.

Koho lze channelovat?

Kohokoli z jemnohmotného světa. Tedy lze získat informace od vaší duše (neboť duše každého se nachází v tomto poli), ale také např. můžete získat informace od vašich blízkých zemřelých, od andělů i archandělů, od draků, víl, mořských pannen, elfů, nanebevzetích mistrů či od celé skupiny světelných bytostí jako jsou například Plejáďané aj.

Proč získávat informace skrze channeling?

Channeling je oproštěný od mysli, od doměnek, od všech vrstev a masek ega. Je to čistá energie pravdy. Channelované informace se vás hluboko dotýkají, pokud si to dovolíte, pokud je budete vnímat skrze tělo a ne skrze mysl.

Napadají vás otázky, na které byste chtěli získat odpovědi?

Klidně si zkuste zameditovat, vzít do ruky tužku, položit si otázku a psát informace – první myšlenku, která vás napadne. Třeba budete překvapeni, co vám přijde za odpovědi.

Pokud si přejete jít do větší hloubky, objednejte si mou službu Příběh duše.

Jsem průvodkyně vnitřních světů, krásného prostoru, který má v sobě každý z nás. Zároveň miluji proces tvorby, kdy cítím, že jsem napojená na Zdroj a přede mnou vzniká jedinečný obraz či text. V podstatě jsem prostředníkem, který přenáší moudrost vyšších světů do našeho hmotného. Má tvorba vzniká díky channelingu. Channeling mi otevřeli draci skrze knihu Dračí příběh. Kniha je i v audioverzi, která je úžasnou meditací pro všechny, ať už milují draky nebo si přejí ponořit do sebe, probudit své spojení s duší a její moudrostí.