Síla slova

Denně sdělíme mnoho slov a ještě více jich vyslechneme. Jak moc ale vnímáme to, co sdělujeme? Jaká slova používáme? Uvědomujeme si jejich obsah ale i energii, kterou vyzařují?

Proč to píši? V poslední době, jak více naslouchám svým vnitřním pocitům, tak si více uvědomuji i energii slov. Slova mají na nás možná ještě větší vliv, než nás napadá.

Vybavujete si například, jak k Vám mluvili Vaši rodiče, spolužáci, učitelé? Jaké výrazy používali? Jak jste se po těchto větách cítili? Sama si pamatuji, jak jsem doma často slýchávala věty typu: „Nemáme na to. To si nemůžeme dovolit. To necháme na strýčka příhodu….“

Dnes, když žiji vědoměji, tak si přeji pracovat s těmito vzorci, aby i nadále neovlivňovaly můj postoj k financím a k životů jako takovému.

K té myšlence mě přivedly kamarádky, o kterých často říkají: „Jsem marná, to neumím, nejde mi to, kašlu na to…“

Podobná slova mě často až zarazí. Uvědomuji si energii, kterou v sobě mají. Zkuste si teď sami nahlas říct „marná/marný“ několikrát za sebou. Ještě lépe, pokud si zavřete oči. Vnímejte celé své tělo, své vnitřní pocity. Co se ve Vás děje? Jak se cítíte?

Udělejte to mini cvičení hned, než budete číst dál.

Hotovo?

Super. Jaké to bylo?

Já osobně cítím, jak se to ve mně začíná svírat, uzavírat, jako kdyby neexistovala žádná další možnost. Vnímám blokaci. Energeticky bych to připodobnila ke slovu „nemoc“. Nemít moc něco udělat, změnit.

Ale mi můžeme cokoli. Zkuste na to následující hodiny a dny myslet. Více to vnímáme u druhých než u sebe. To je v pořádku, neboť u druhých máme větší odstup.

Naslouchejte ale také sami sobě. Jak často řeknete slova: musím, chci, nejde to, nemůžu, jsem blbá/ý, podělal/a jsem to…?

A jaký je to pocit, když tato slova nahradíte pojmy: rád/a, zkusím to, jen potřebuji více času, přeji si, pokusím se… Vnímáte ten rozdíl? 🙂

Vše co říkáte, posloucháte, čtete… ovlivňuje to, jak se cítíte. Volte svá slova i informace, které vstřebáváte vědomě. Vy jste tvůrci svého života 🙂

Chce to trénink, ale věřím, že to to půjde. Postupnými krůčky.

Téma velmi souvisí s naší sebehodnotou, o které píši v tomto článku: https://vnitrnisvety.cz/jaka-je-ma-hodnota/ O síle slov z úst doktorů a to, jak jejich slova na nás mohou působit, se zamýšlím zde: https://vnitrnisvety.cz/vnitrni-svet-tehotne-zeny/

Jsem průvodkyně vnitřních světů, krásného prostoru, který má v sobě každý z nás. Zároveň miluji proces tvorby, kdy cítím, že jsem napojená na Zdroj a přede mnou vzniká jedinečný obraz či text. V podstatě jsem prostředníkem, který přenáší moudrost vyšších světů do našeho hmotného. Má tvorba vzniká díky channelingu. Channeling mi otevřeli draci skrze knihu Dračí příběh. Kniha je i v audioverzi, která je úžasnou meditací pro všechny, ať už milují draky nebo si přejí ponořit do sebe, probudit své spojení s duší a její moudrostí.